Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się 22 czerwca o godzinie 16:00 w budynku przy ulicy Batorego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony dla kandydata od dnia 14 marca 2022 r.:

www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl

Liczba miejsc, na które przeprowadzona zostanie rekrutacja wynosi:

  • Przedszkole przy ul. Batorego 61/63 - 23 miejsca dla dzieci 3-letnich, 10 miejsc dla dzieci 4-letnich, 1 miejsce dla dziecka 5-letniego.
  • Filia przy ulicy Pomologicznej 6 - 1 miejsce dla dziecka 5-letniego, 2 miejsca dla dziecka 6-letniego.

Terminy rekrutacji:

  • 14 - 25 marca 2022 r. do godz. 17.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 28 marca - 1 kwietnia 2022 r. do godz. 13.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 1 kwietnia 2022 r. godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • 8 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie odwoławcze:

  • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia,
  • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,
  • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania - 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 10 w sprawie postępowania rekrutacyjnego