Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Metody pracy

Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.

Metoda Pedagogiki Zabawy Celem Pedagogiki Zabawy jest wzbogacenie form pracy grupowej, umożliwienie rozwijania aktywności i zaangażowanie się jej członków we wspólne działania. Stawiając sobie za cel polepszenie komunikacji między nauczycielem a dzieckiem w procesie uczenia się i nauczania. Burzy mity, które naukę łączą jedynie ze żmudnym wysiłkiem, często pozbawionym jakiej przyjemności. Daje nauczycielowi większą swobodę działań a pomaga dziecku znaleźć jego własną drogę, na miarę jego możliwości i zdolności.

Metody Aktywizujące pozwalają osiągnąć różnorodne cele. Rozwijają u dzieci wiele cech osobowości- pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, samodzielność,dociekliwość, wytrwałość, kreatywność, pogłębianie zainteresowań, przyswojenie bez trudu nowej wiedzy często w formie zabawy, wdrażanie własnych pomysłów, wymiana poglądów, komunikowanie się, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, efektywne działanie w zespole, podejmowanie działań.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Metoda ta to opracowany zestaw ćwiczeń wywodzący się z naturalnych potrzeb dzieci zaspakajanych w kontaktach z dorosłymi. Myślą przewodnią jest pozwolenie na pokonywanie barier, ułatwiając dzieciom funkcjonowanie motoryczne i dając im poczucie sprawności ruchowej.

Metoda R. LabanaPolegająca na ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją, wyobraźnią i doświadczeniem. Ćwiczenia gimnastyczne przybierają formę zadań otwartych, którezapewniają duży margines swobody, możliwości samodzielnego decydowania o sobie samym i tym samym wyrażenia swej indywidualności.

Metoda Carla Orffa Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwalanie i u dzieci ekspresji i rozwijania intencji twórczej. Zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem stanowi bardzo charakterystyczny element tej metody. Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje okazję do rozwijania zadatków dzieciom uzdolnionym, jak i zaniedbanym. Które mają okazję wyrównać swe braki.